ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖