ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ผท. ภาควิซาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ผท. ภาควิซาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการรับสมัคร ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เป็นนักเรียนนายสิบแผนที่หลักสูตร ๒ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕